Slyšíte nás?

Zvukovka pro klima

“V roce 2078 oslavím své 75. narozeniny.
Pokud budu mít děti, možná ten den stráví se mnou. Možná se mě zeptají na vás. Možná se zeptají, proč jste nic neudělali, zatímco ještě byl čas jednat. Říkáte, že máte své děti rádi nade vše, a přesto jim kradete budoucnost přímo před jejich očima.”

- Greta Thunberg

Harmonie a disharmonie mezi tím co víme a co děláme a vliv na konečné adresáty našeho jednání - děti. Naše dospělé očekávání od dětí a jejich hlas. Naše oběti a jejich potřeby. Fragmenty projevů švédské klimatické aktivistky Grety Thunberg doplněné o názory a myšlenky českých dětí. Jak ony vidí svou budoucnost a svět kolem sebe? Co mají rády, čeho se bojí, že by se mohlo stát, a co by rády změnily ony samy? Jaký bude život v Čechách za 30 let? Hudebně-divadelní pásmo.

S projektem SLYŠÍTE NÁS? tematizuje Spielraum Kollektiv ve spolupráci s Dismanovým rozhlasovým dětským souborem globální klimatickou krizi. Přes její existenciální význam nedostávají tyto problémy mnoho prostoru v českém politickém a mediálním světě. Jak vidí současnou situaci a budoucnost české děti? Na základě fragmentů z projevů švédské klimatické aktivistky Grety Thunberg jsme jim dali slovo. Hlavní roli v tomto představení hrají názory, zážitky a myšlenky dětských členů souboru. Narazili jsme na spoustu otázek bez jasných odpovědí...

Jak vidíš svou budoucnost a svět kolem sebe?
Co miluješ na přírodě, proč je pro tebe důležitá?
Čeho se bojíš, že by se mohlo stát?
Jak můžeme něco změnit?

Hudebně-divadelní pásmo, které neotřele míchá zpěv, pohyb a vlastní texty. Živelné, vážné i vtipné hledání odpovědí na otázky, které se nás dotýkají. Jaké odpovědi má naše publikum? Bere nás vážně? Chápou, o co nám jde?

 

Projekt podpořilo Ministerstvo kultury ČR a Tanec Praha 

Koncept: Mathias Straub, Linda Straub, Philipp Schenker
Režie: Linda Straub, Philipp Schenker
Účinkuje: Dismanův rozhlasový dětský soubor: Mateo Klimek, Mia klimková, Magdalena Müller, Johanka Racková, Kryštof Racek, Anežka Rösslerová, Nina Rudišová
Texty: DRDS, Greta Thunberg
Fotografie: Vojtěch Polák

Spielraum Kollektiv Relax Now!
20200621_3576.jpg